KRS 0000987631

Bank spółdzielczy 18 8335 0003 0500 0204 2000 0010

Przy Naszym Ranczo działa Fundacja, które inicjatywą i celem jest przede wszystkim POMOC.

Pomoc dzieciom, dorosłym, zwierzętom.

Jesteśmy też organizacją współpracującą z Fundacją ,,Dzieci Afryki,,

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 • a) podejmowanie inicjatyw związanych z udzielaniem wszelkiego wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, oraz udzielanie wsparcia ich rodzicom i opiekunom,
 • b) wspieranie finansowo instytucji oraz osób indywidualnych prowadzących terapię, rehabilitację i edukację dzieci oraz osób dorosłych
 • c) poprawa zdrowia psychicznego oraz rozwój umiejętności społecznych
  d) wspieranie profesjonalnego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
 • e) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dotkniętych trudną sytuacją społeczną
 • f) ochrona i promocja zdrowia,
 • g) działanie w sferze sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych,
 • h) działanie w sferze turystyki osób niepełnosprawnych,
 • i) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • j) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • k) promocja i organizacja wolontariatu,
 • l) organizacja inicjatyw charytatywnych zapewniających utrzymanie zwierząt wykorzystywanych do terapii
 • m) organizacja warsztatów terapeutycznych z wykorzystaniem zwierząt,
 • n) organizacja warsztatów rozwojowych
 • o) działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.